Webbokning:

Boka tid

Telefon:
070-771 03 06

------------

Du kan även boka distansbehandling med:

Reconnective healing

Soul Speak/ Kort BQH session
KranioSakral terapi är en mjuk metod att behandla skallens och ansiktets alla ben i förhållande till ryggradens kotor ända ner till bäckenet och korsbenet. Stort fokus hålls på deras samband till den yttersta av de tre hjärnhinnorna, som kallas hårda hjärnhinnan (Dura Mater), och som finns inne i kraniet och i ryggradskanalen ända ner till sakrum/korsbenet. Man rättar till små felställningar som i sin tur påverkar och påverkas av precis allt i hela kroppen. Det gör man genom att väldigt uppmärksamt känna in små rörelser i kroppen och följa kroppen dit den själv vill. Man behandlar alltså med minsta möjliga motstånd, och därför kan man komma väldigt djupt med den här tekniken. Kroppen visar själv vad den vill ha för behandling, så kroppen guidar in mig och visar kroppens minsta restriktioner.

KranioSakral behandling är en fysisk behandling även om den är väldigt mjuk. Men eftersom allting är en helhet så kommer man även att ha en känslomässig och mental effekt när man släpper på gamla spänningar så att cellminnet påverkas. Och det är lite det som den här tekniken går ut på.

KranioSakral terapi bygger på att ryggmärgsvätskan pumpas ner i ryggraden från kraniet mot sakrum med en speciell puls som kallas för den KranioSakrala pulsen. Den pulsen ligger vanligtvis på 6 – 12 / minut och är helt fristående från hjärtpulsen och andningsrytmen. Ryggmärgsvätskans uppgift är att förse hjärnan och ryggmärgen med näring och transportera bort slagg plus att fungera som en stötdämpare för hjärnan och ryggmärgen. Dura Matern, yttersta hjärnhinnan, bildar som en tjock, vattentät ”säck” som omsluter hjärnan, ryggmärgen och ryggmärgsvätskan. Den sitter fast i kraniets ben, på ett par ställen i övre ryggraden och i korsbenet/sakrum.

Den här ”säcken”, Dura Matern, är inte elastisk, så för att ryggmärgsvätskan ska kunna få plats att pumpas ner i ryggradskanalen så måste den ”slackas”. Det blir som en sammandragning på längden för att ge mer utrymme för ryggmärgsvätskan och det ger i sin tur en breddning av kroppen och kraniet. När Dura Matern sen töms på ryggmärgsvätska så sträcks den och blir längre, och smalnar av. Därför bildas det en subtil rörelse när ryggmärgsvätskan pumpas fram och tillbaka. Själva fyllnadsfasen kallas för FLEXION och tömningsfasen kallas för EXTENSION.

Eftersom hinnorna sitter fast vid olika ben i kroppen så fortplantas rörelsen vidare ut och påverkar ben, bindväv och muskler osv. Hela kroppen påverkas till ett specifikt rörelsemönster som följer flexion/fyllnadsfasen och extension/tömningsfasen. Det här är väldigt subtila rörelser och de kan inte ses med blotta ögat, men man kan alltså öva upp förmågan att känna de här rörelserna. Man känner dem vanligast i kraniets olika ben och jäms med ryggraden och ner till korsbenet/höftbenen, men de kan kännas i hela kroppen via bindväven.

Eftersom kraniet och sakrum är ihopkopplade med varandra så kommer en felställning eller obalans som finns i kraniet alltid att även påverka bäckenet och tvärtom. När en kropp befinner sig i ohälsa kan det KranioSakrala systemet bli kraftigt påverkat och det kan leda till olika rotationer, låsningar och glidningar. Det kan göra så man får en vriden kropp eller bäcken, så att kroppen blir ojämn och osymmetrisk och det i sin tur kan påverka alla kroppens olika system. Utifrån den KranioSakrala rörelsen kan man utvärdera om det finns olika rotationer, låsningar, eller glidningar. Man utvärderar ifall det är någon obalans i det KranioSakrala systemet och om det sitter i Dura Mater, suturer eller någon annan vävnad eller ledstruktur, och sen korrigerar man det. Eftersom hinnorna sitter fast på vissa delar av kraniet mm, så kan man använda de olika benen som ”handtag” för att arbeta med hinnorna.

Det KranioSakrala systemet har också en mycket nära koppling till autonoma nervsystemet, som har med stress och vila att göra. Därför kan man ofta lugna ner ett stressat system ganska snabbt, och då ökar också kroppens eget immunförsvar.
Namnet KranioSakral terapi är en översättning till svenska av CranioSacral Therapy, som det heter på engelska, så det är alltså samma sak. Och namnet kommer sig av det KranioSakrala systemet där ryggmärgsvätskan med en viss puls pumpas ut från kraniet ner i ryggraden till sakrum. En del vänder på namnet, och kallar det för Sacro-Kraniell terapi istället. Det kommer sig av att det är en osteopatisk behandlingsteknik, och förr så ville inte en del osteopater att andra skulle använda sig av "deras" namn på tekniken. Men det är precis samma behandling det är fråga om.