Webbokning:

Boka tid

Telefon:
070-771 03 06

------------

Du kan även boka distansbehandling med:

Reconnective healing

Soul Speak/ Kort BQH session
Alfa Fractal System
Alfa Fractal System är ett mätinstrument som man kopplar till sin dator för att snabbt kunna mäta stress och adaptionsförmåga hos en individ. Man kopplar elektroder till handlederna på personen och sen mäter man HRV (variation i hjärtrytmen). Då kan man få en bild av en persons autonoma nervsystemet som har att göra med stress och vila, personens energiresurser, psykoemotionellt tillstånd och förmåga att anpassa sig till olika belastningar. Man kan också mäta energin i chakrana och meridianerna.

När vi är i balans ska alla kroppens olika system vara i koherens med varandra, de ska vara i harmoni och samarbeta. Då brukar vi också känna att vi mår bra och är i harmoni med vår omgivning.

Vi människor har ofta för mycket stress i våra liv och det kan påverka balansen negativt. Genom att göra vissa andningstekniker och övningar, eller få olika behandlingar som exempelvis Kraniosakral behandling kan man komma tillbaka till att hitta balansen igen. Man kan också använda ljudfrekvenser för att komma i balans. Alfa kan ge omedelbar feedback om man är i balans eller inte. Programmet kan också generera en ljudfil utifrån vilka frekvenser som är välgörande för dig just nu utefter vad mätningen visat. Dessa ljudfrekvenser är inbakade i olika naturljud.


Om du vill göra en mätning i samband med din Kraniosakrala behandling så tar det ca 5-10 minuter av tiden. Sen har du möjlighet att få med dig din ljudfil hem på ett USB minne.Vad kan man göra själv?

Böcker för att öka ditt välmående
Här kan du bland annat köpa boken Kraften i Tystnaden för ditt välmående. som ger en fördjupning av informationen i videon ovan. Du kan också köpa böckerna Flytande Näring - en komplett guide till Juicing och Energi, aura och chakran - hur fungerar det?. Du kan också ladda ner den gratis e-boken Mindfulness - Närvaro är nyckeln till ditt välmående som tar upp 35 fördelar som mindfulness meditation kan ha för ditt mentala, emotionella och fysiska välmående och en kortfattad beskrivning av hur man gör.
De flesta böckerna finns både som e-bok och vanlig bok. E-böckerna är i formatet e-pub och du kan läsa dem med gratisprogrammet Adobe Digital Editions. som fungerar både på dator, surfplatta och mobil.
För många år sen hade jag en annan variant av HRV-mätning än Alfa, och började göra några egna tester. Här nedan är resultatet.

HRV Nerve Express är ett mätinstrument som man kopplar till datorn. Då kan man mäta hur autonoma nervsystemet fungerar.

Förr antog man att det var antingen Sympaticus eller Parasympaticus som var aktivt, men nu när man kan mäta mer exakt vet man att så inte är fallet. HRV Nerve Express mäter båda dessa delar oberoende av varandra.

Den vertikala axeln visar det Sympatiska nervsystemet och den horisontella axeln visar det Parasympatiska nervsystemet.

Man testar först personen när hon ligger ner, fortsätter testa medan hon reser sig upp, och testar även stående. Hela testen tar ca 5 minuter och resultatet baseras på variationer i hjärtrytmen. Personen på bilden visar vad som anses normalt. Den blå markeringen visar personen liggande och den gröna markeringen visar personen stående. Generellt kan man säga att det är bra att ha en medellåg eller låg sympaticus, ungefär vid 0, och en hög parasympaticus, gärna över 0, men i alla fall inte under. De flesta människor har en högre sympaticus och en lägre parasympaticus, idag när stress är så vanligt.

Jag har gjort några tester före och efter KranioSakral behandling, för att ta reda på vad som händer under en behandling. Eftersom KranioSakral behandling har en direkt effekt på autonoma nervsystemet tyckte jag att det skulle vara intressant att ta reda på om det egentligen stämmer.

Jag har inte gjort så många tester, men här är i alla fall resultatet.

Jag gjorde 14 tester före och efter behandling.

Av dessa var det en behandling, nr 4, som inte verkade förbättra nervsystemet. Annars verkar antingen parasympaticus höjas eller sympaticus minskas och ibland både och. Ibland minskade parasympaticus, eller ökade sympaticus, men då kompenserades det av att den andra axeln ökade eller minskade mer, så i slutänden blev det ändå en förbättring av nervsystemet. Diagrammet visar den förändring som skedde från testen före och efter behandling. P står för parasympaticus och S står för sympaticus.

Test nr: Liggande Stående
  P S P S
1 - -2S +3S -1S
2 +2P -1S - -
3 - - +2P -
4 -1P +2S - -
5 -1P -1S - -1S
6 +1P -1S +2P -1S
7 +1P - +1P -1S
8 -1P -1S +1P -1S
9 +3P -1S +2P -2S
10 +1P - -1P -
11 +1P -1S - -
12 +2P - +1P -
13 - -1S -2P -1S
14 +1P -1S +1P -1S
Autonoma nervsystemet delas in i sympatiska och parasympatiska nervsystemet.

Detta styr de olika delarna:

Sympaticus — stress, aktivitet, blodet förs från matsmältning och immunförsvar ut i armar och ben istället. (”Fly eller slåss”)

Parasympaticus — vila, rekreation, immunförsvar, matsmältning, blodet tas från armar och ben och centreras i matsmältning och immunförsvar.